czwartek 25.08.2016      Szukaj:

Inne jednostki


Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu


Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu

Adres: ul. Kr. Jadwigi 8; 22-400 Zamość

Telefon: (084) 677-54-66 /fax: 677-54-65

E-mail: sekretariat@osir.zamosc.pl

WWW: www.osir.zamosc.pl

BIP: www.bip.osir.zamosc.pl

Dyrektor:
mgr inż. Tadeusz Lizut

Opis:

Ośrodek Sportu i Rekreacji jest komunalnym zakładem budżetowym powołanym do wykonywania zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz wykonywania zadań w zakresie informacji turystycznej i obsługi ruchu turystycznego .Siedzibą i terenem działania Ośrodka Sportu i Rekreacji jest miasto Zamość. Działalność może być także prowadzona na terenie całego i poza granicami. Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy nie posiadającą osobowości prawnej. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor .

 

Dyrektorowi podlegają następujące komórki: 


Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. królowej Jadwigi 8
22 – 400 Zamość

 

Kryta Pływalnia
ul. Zamoyskiego 62A
22 – 400 Zamość

 

ZOIT
ul. Rynek Wielki 13
22 – 400 Zamość

Odpowiedzialny(a): Magdalena Drzazga


Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zamość, 2016-08-25 02:55:52 www.bip.zamosc.um.gov.pl/bip.php?get=inne,4